Normativa de interese na emigración e inmigración

Cidadáns Comunitarios 

  • Título Preliminar ARTIGO 1 Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para acceder ó seu autogoberno, de conformidade coa Constitución Española e co presente Estatuto, que é a súa norma institucional básica. A… Máis información

Emigrante

  •  A Lei 40/2006, do 14 de decembro, do Estatuto da ciudadanía española no exterior, establece o marco de actuación e as medidas específicas que deberán desenrrolarse polo Estado e as Comunidades Autónomas, no ámbito das súas respectivas competencias,… Máis información

Retornado

  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Ás persoas que traballen ou traballaran nun ou ambos os dous países e aos seus familiares e superviviente. Prestacións incluidas no Convenio Información xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En… Máis información

  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Aos traballadores de cada unha das Partes, aos seus familiares e superviventes. ¿Que prestacións se inclúen no Convenio? Información xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En relación con España… Máis información

  • Prestacións incluidas no Convenio Información Xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En relación con España: Aplícase ás seguintes prestacións do sistema de Seguridade Social: Prestacións económicas por incapacidade temporal… Máis información

Inmigrante

  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Ás persoas que traballen ou traballaran nun ou ambos os dous países e aos seus familiares e superviviente. Prestacións incluidas no Convenio Información xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En… Máis información

  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Aos traballadores de cada unha das Partes, aos seus familiares e superviventes. ¿Que prestacións se inclúen no Convenio? Información xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En relación con España… Máis información

  • Prestacións incluidas no Convenio Información Xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En relación con España: Aplícase ás seguintes prestacións do sistema de Seguridade Social: Prestacións económicas por incapacidade temporal… Máis información

Comparte!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.